RUSALKI

RUSALKI

Makeup Artist/Hair Stylist: Gosteva Elena

WB: muagosteva

Accessory Designer: Katya Stavitskaya

WB: @stavitsky.bloom

Model: Katya Shadrina

Female Model: Anna Kashentseva

IG: https://www.instagram.com/annakashentseva/

Photographer: Kate Nichi

IG: katnichi

WB: http://katnichifilms.com/

Wardrobe Stylist: Yulia Baer

IG: https://www.instagram.com/iamyourbaer/

BLACK BUTTERFLY

BLACK BUTTERFLY

HIDE IN YOUR SHELL

HIDE IN YOUR SHELL