PLANT

PLANT

Makeup Artist: Алина Котожекова

WB: alinakotozhekova

Photographer: Anna Priakhina

IG: https://www.instagram.com/annapriakhina/

WB: annapriakhina

Model: Кристина Формова

WB: -

Model: Стеша Куницкая

WB: steshakun_i

SCULPT

SCULPT

GIUDITTA

GIUDITTA