BLOODY POLLY

BLOODY POLLY

Photo: Yulia Otroschenko @otroschenko

Collages: Anastasia Pirizhkova @lbypie

Production: Yulia Otroschenko & Lidiya Koritskaya @boyarynia_koritskaya

Style: @otroschenko & @boyarynia_koritskaya

Model: Polly Z @zhrvpln SSC

m/a @sscmodelagency

Muah: Tatiana Vorontsova @vorontsova.ru

Location: LYNCH @oknayugovostok

Featured Designers: BORISMAMA Calvin Klein, Iceberg, Prada, – Christian Louboutin

CYNTHIA

CYNTHIA

NITZAN GUR: QUEEN OF THE LAKE

NITZAN GUR: QUEEN OF THE LAKE