STORM

STORM

STORM

Photographer: ANASTASIA BOBRITSKAYA
Instagram: @photoasya_
Stylist: NATALYA MEZENTSEVA
Instagram: @mznts
Makeup artist: TATYANA PEROVA
Instagram: @perova_makeup
Model: ELIZAVETA TIMOFEEVA
Instagram: @elizatimara

I WANNA HOLD YOUR HANDBAG

I WANNA HOLD YOUR HANDBAG

BITTER GLITTER

BITTER GLITTER