VIXEN // AUGUST 2017

VIXEN // AUGUST 2017

Creative Director & Photographer // Daina Renton
http://www.instagram.com/dainarenton

Model // Yves Agnew
http://www.instagram.com/yveeees

Makeup Artist // Lorna Agnew
http://www.instagram.com/lorna.agnew.mua

All Jewellery // Glass Reign
http://www.instagram.com/glassreign

THE DIVINE SPECIMEN // AUGUST VOL 1

THE DIVINE SPECIMEN // AUGUST VOL 1

OPULENCE // AUGUST 2017

OPULENCE // AUGUST 2017